Menu

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.D
  2. ročník   II.AII.BII.CII.D
  3. ročník   III.AIII.BIII.CIII.D
  4. ročník   IV.AIV.BIV.BEIV.C
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.02.2018

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Novomeského 5/24, 036 36 Martin
  • +421 43 4133811